Dla każdego dziecka moment rozpoczęcia edukacji w przedszkolu jest wielkim przeżyciem, wywołującym u niego silne emocje. Problem ten dotyczy głównie dzieci 3-letnich, przychodzących do najmłodszej grupy, jednak nie omija też dzieci starszych, które w nieco późniejszym wieku rozpoczynają edukację przedszkolną.

W celu minimalizacji stresu stworzyłyśmy program adaptacyjny, którego realizacja zapobiegałaby negatywnym przeżyciom dziecka, jego rodziców oraz personelu przedszkola.

Program “Adaptacja dziecka w przedszkolu” powstał w oparciu o nasze doświadczenia z wcześniejszych lat, po głębokiej analizie wszystkich, związanych z tym wydarzeń.

Zanim Rodzice odwiedzą stronę internetową miasta, aby zalogować się oraz wypełnić "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", mają możliwość zapoznać się z placówką, poznać warunki, w jakich będą przebywać ich dzieci. Takie “wstępne rozeznanie” pozwala przełamać barierę nieufności i podjąć rodzicom właściwą decyzję, co do wyboru przedszkola.

Dla rodziców nowo przyjętych dzieci organizujemy zebranie, podczas którego rodzice mogą wysłuchać prelekcji psychologa na temat pomocy dziecku w procesie adaptacji oraz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat naszej placówki i naszych oczekiwań w stosunku do rodziców. Zapraszamy również dzieci i rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych, a także na dni adaptacyjne, organizowane w naszej placówce w miesiącu sierpniu.

Przez pierwsze dni września rodzice, którzy uważają to za wskazane, mogą wraz z dzieckiem uczestniczyć w codziennych zajęciach w przedszkolu aż do momentu, kiedy uznają, że ich dziecko jest już wystarczająco samodzielne.

Dzieci 3-letnie otaczane są w przedszkolu szczególną troską, by jak najłagodniej przeżyły rozstanie z rodzicami, a nauczycielki podejmują szereg kroków stopniowo wdrażających dzieci w rytm życia przedszkolnego.

Dokładna analiza realizacji programu “Adaptacja dziecka w przedszkolu” wykazała, że wypracowane w ciągu ostatnich lat kierunki pracy dają bardzo pozytywne efekty i należy je kontynuować. 

Dzięki naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej w kierunku adaptacji wszystkie dzieci dobrze zaaklimatyzowały się w grupie, nie mają trudności w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, są aktywne, chętnie wykonują polecenia nauczycielek, są bardzo samodzielne przy wykonywaniu codziennych czynności.

Nasze przedszkole jest dla wszystkich dzieci miejscem, w którym panuje ciepło, serdeczna atmosfera a dziecko ma zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa.