PRZEDSZKOLE NR 34 IM. MARII KONOPNICKIEJ

ul. Jagiellońska 12

80-371 Gdańsk

tel/fax 58/553-04-21

adres e-mail: przedszkole34gdansk@vp.pl 

Dyrektor: Ewa Hardzina

Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz
adres e-mail: iodkonopnicka34@wp.p