Nasze Panie: 

Irena Grabowska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
- Studium Nauczycielskie
- studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim: rewalidacja i terapia pedagogiczna

Aleksandra Grzebieniewska - nauczyczyciel stażysta

Wykształcenie:
- studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi: psychopedagogika
- studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Nasza wesoła gromadka, do której uczęszczają dzieci 4-letnie nazywa się "Zajączki". Jesteśmy radosne, spontaniczne, aktywne, zawsze chętne na figle i zabawy. Mamy wiele pomysłów, jesteśmy ciekawe świata oraz otwarte na wiedzę.

Bardzo lubimy zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe oraz odgrywanie scenek w kąciku teatralnym. Znamy wiele baśni, bajek i opowiadań, o czym śpiewamy w naszej grupowej piosence. Ogromną radość sprawia nam prezentowanie naszych osiągnięć szerszej publiczności. Potrafimy ze sobą współdziałać, dbać o swoje zdrowie, jesteśmy coraz bardziej samodzielni.

 W naszej grupie czujemy się jak w rodzinie! 

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy program wychowania przedszkolnego "Odkrywamy siebie i świat" autorstwa J. Pytlarczyk.