Dnia 20 listopada 2018 r. obchodziliśmy Ogólnoplski Dzień Praw Dziecka. Święto to upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie, jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka będzie obchodzony w Polsce po raz czwarty. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.