Drodzy Rodzice oraz Opiekunowie dzieci uczęszczających do gdańskich szkół i placówek oświatowych❗️

Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk w oświacie. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i wciąż trudno oszacować skalę protestu. Najgorszy scenariusz to zawieszenie zajęć zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych we wszystkich placówkach objętych protestem. Przygotujcie się Państwo na to, że w poniedziałek dziecko będzie musiało spędzić czas poza szkołą lub przedszkolem. Upewnijcie się, czy pracownicy placówki przystąpili do strajku, czy nie.

Wariantów rozwoju sytuacji jest wiele. Wszystko zależy od tego, jak wiele placówek ostatecznie przystąpi do strajku. Niektórzy dyrektorzy będą mogli zapewnić dzieciom opiekę na czas strajku na terenie placówki, korzystając np. ze wsparcia pracowników miejskich jednostek kultury i sportu, czy organizując zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, prowadzone przez policję i straż miejską. Inni dyrektorzy zorganizują grupowe wyjścia do miejskich placówek kulturalnych. Jak wiele dzieci i młodzieży będzie można objąć taką opieką na czas strajku, okaże się po 8 kwietnia.

Proszę pamiętać, że do akcji strajkowej mogą dołączyć także pracownicy administracji i obsługi. Oznacza to, że podczas akcji strajkowej dzieci nie otrzymają posiłków. Ważne jest, aby zaopatrzyć je w suchy prowiant.

Dyrektorzy placówek, gdy zajdzie taka potrzeba, potwierdzą Państwu fakt protestu na specjalnym druku, który będzie pomocny w miejscu pracy, gdy będziecie chcieli skorzystać z uprawnień opiekuńczych przysługujących rodzicom dzieci do lat 8. Proszę pozostawać w stałej relacji ze szkołą.

❗️Gdzie szukać informacji i wsparcia

✔️ Na stronie www.gdansk.pl/strajkoswiaty
✔️ Online/mail: profil Dla Gdańszczan - informacje, porady, wsparcie/ strajkoswiaty@gdansk.gda.pl
✔️ Poprzez Gdańskie Centrum Kontaktu- tel. 58 524 45 00

📋 Lista placówek, które nie przyłączą się do strajku 👉 www.gdansk.pl/…/wykaz-gdanskich-placowek-edukacyjnych-w-kto…

Aleksandra Dulkiewicz