Informacja o elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli znajduje się na stronie miasta Gdańsk: http://www.gdansk.pl/