Informacja o elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli znajduje się na stronie miasta Gdańsk: https://www.gdansk.pl/download/2019-02/121852.pdf